Algemene boekingsvoorwaarden bootverhuur

1.  Annulering uitsluitend schriftelijk per e-mail: tot uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de tocht 25 % van de huurkosten of arrangementsprijs; daarna 75 % . Annuleren op de dag zelf is niet mogelijk en geldt als “No Show” à 100 %.

2.   Slechtweer regeling: bij zeer slecht weer (storm en/of zware regenbuien) kan niet worden uitgevaren. De boeking kan in dit soort gevallen uiterlijk 3 dagen tevoren kosteloos worden geannuleerd. Additionele zaken, zoals catering en reserveringen bij derden, zullen ook niet worden doorberekend. Indien een enkele regenbui wordt voorspeld, gaat de vaartocht , zijnde immers een buitenactiviteit, gewoon door. Indien op de vaardag zelf het weer uitvaren niet toelaat, wordt huurder geen huurkosten van vaartuigen in rekening gebracht. Cateringkosten worden daarentegen wel doorberekend.

3.  De route en eventuele bestemming wordt in overleg bepaald, doch e.e.a. kan door ons i.v.m. gewijzigde weersomstandigheden worden aangepast, zonder dat daardoor recht van restitutie van huur ontstaat.

4.   De boten dienen door de deelnemers in goede en ordelijke staat te worden beheerd (“als een goed huisvader”) en ingeleverd. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of vermissing van vaartuig(en) of inventaris. Bij ingebruikneming van een fluisterboot wordt de schipper geacht van de aanwijzingen kennis te nemen.

5.  Eventuele schade aan vaartuigen of eigendommen van derden kunnen in voorkomende gevallen door ons worden verhaald.

6.   Wanneer u de boot ontvangt is deze schoon, wij verwachten van u, als u de boot weer inlevert, dat deze schoon is. Wanneer u de boot niet schoon inlevert, dan brengen wij u € 25,00 schoonmaakkosten in rekening.

7.  De deelnemers/ opvarenden worden geacht de bijzondere en beschermde waarde van de Westeinderplassen te respecteren en aanwijzingen dienaangaande op te volgen. Dit houdt ondermeer in dat alleen aangewezen picknickplaatsen en/of recreatie-eilanden worden benut.

8.  Verhuurder aanvaardt geen risico t.a.v. persoonlijk letsel aan en/of vermissing/beschadiging van eigendommen van huurder en mede opvarenden. Huurder wordt geadviseerd hiervoor en voor onverhoopte annulering een verzekering af te sluiten.

9.   Borg: Als borg kunt u uw (geldige en originele) rijbewijs, id-kaart of paspoort inleveren bij de verhuurder en de borgsom van € 100,-- per boot, te betalen bij de verhuurder

HuureenSloepje.nl
Ontdek de Westeinder in alle rust !